BT Yönetimi ve Gelistirilmesi


IT Yönetimi ve Geliştirme iş alanı, şirketlerin operasyonel, taktiksel ve stratejik yeteneklerini iyileştirmeleri amacıyla IT altyapısını anlamak, kullanmak ve yönetmek için gerekli olan araç ve kaynakların geliştirilmesi üzerine odaklanmıştır. IT Yönetimi ve Geliştirme için kullanılan araçlar şirketlerin IT altyapılarının kalitesini ve etkinliğini kontrol etmelerine ve ölçmelerine ve de yazılım ve donanım geliştirme görevlerini yönetmelerine yardımcı olabilir.

IT yönetimi ve geliştirme ile ilgili zorluklar, ürün ve teknolojileri geliştirmek için sürekli araştırma ihtiyacı, yatırım getirisini (ROI) artırmak için iş ve hizmet modelleri geliştirme ihtiyacı, ve gerektiğinde IT yönetimi ve geliştirmenin dış kaynaklardan temin edilmesi etrafında döner.
Devamı…
Belirli zorluklar şunlardır:
  • yeni ve geliştirilmiş bilgi güvenliği teknolojilerini sunulan tüm donanım ve yazılım çözümleri ile birleştirmek;
  • hem donanım ve hem de yazılım IT altyapısını iyileştirmek için en iyi iş - ve proje- geliştirme uygulamalarını devreye almak;
  • yazılım kalitesini geliştirmeyi teşvik etmek için metodolojileri ve en iyi uygulamaları uygulamak;
  • ürün tasarımı ve yenilik için işbirliğini geliştirmek;
  • yatırım getirisini (ROI) artırmak ve yeni proje beklentilerini ve teslimat sürelerini karşılamak için proje yönetimi metodolojileri kullanmak; ve
  • ve küresel ve bölgesel dış kaynak modelleri için yüksek kalite standartlarını karşılayacak yeni ve yenilikçi iş modelleri uygulamak.
Şirketler, IT yönetimi ve geliştirmeye yardımcı olacak çeşitli kurumsal yazılım tiplerinden yararlanabilirler. Bunlar, bilgi güvenliği (IS) sistemleri, firewall sistemleri, yazılım test araçları, ve IT altyapı ve yazılım geliştirme için dış kaynak hizmetlerini içerir.